Forside

Coherence, koherens, henspiller på samhandling, samspill og helhet. Ordet stammer fra latinsk cohaerere, ’henge sammen’,  sammen­heng, forbindelse. Coherence har en presis definisjon i klassisk fysikk så vel som i kvantefysikk, men i utvidet betydning kan det brukes for å beskrive et verdensbilde, en verdensoppfatning, Weltanschauung.

Verden og alle naturlige systemer har en tendens mot koherens, samspill, alt henger sammen med alt, alt er avhengig av alt, som i en dans. Dette gjelder Kloden som helhet så vel som livet i en nasjon, en organisasjon, eller den menneskelige organisme som sådan.

På COHERENCE-sidene vil du finne stoff om hvordan vårt verdensbilde preger våre gjerninger, i stor og liten skala, og sammenhengene i verden.

Du vil finne stoff som forklarer hvordan filosofiske ideer har bragt Kloden opp i en vanskelig situasjon. Du vil finne stoff om hvordan Verden er skrudd sammen, om samfunnsspørsmål og om omstilling og ledelse.