Forside

Coherence, koherens, henspiller på samhandling, samspill og helhet. Ordet stammer fra latinsk cohaerere, ’henge sammen’,  sammen­heng, forbindelse. Coherence har en presis definisjon i klassisk fysikk så vel som i kvantefysikk, men i utvidet betydning kan det brukes for å beskrive et verdensbilde, en verdensoppfatning, Weltanschauung.

Verden og alle naturlige systemer har en tendens mot koherens, samspill, alt henger sammen med alt, alt er avhengig av alt, som i en dans. Dette gjelder Kloden som helhet så vel som livet i en nasjon, en organisasjon, eller den menneskelige organisme som sådan.

På COHERENCE-sidene vil du finne stoff om hvordan vårt verdensbilde preger våre gjerninger, i stor og liten skala, og sammenhengene i verden.

Du vil finne stoff som forklarer hvordan filosofiske ideer har bragt Kloden opp i en vanskelig situasjon. Du vil finne stoff om hvordan Verden er skrudd sammen, om samfunnsspørsmål og om omstilling og ledelse.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes