Begreper

Begreper er en forutsetning for å kunne beskrive. Entydige begreper er en forutsetning for klar og forståelig kommunikasjon mellom mennesker. Ofte inntreffer det at begrepers innhold utvikler seg.

Slik er det også med begreper innen organisasjonsutvikling og læring. Vi bruker de samme begreper som tilhører andre modeller og paradigmer. Mange spør: Hva er egentlig en lærende organisasjon, er ikke alle organisasjoner lærende? Hva er nytt? Begrepslisten blir derfor viktig for forståelsen og presisjonsnivået.

Begrepsliste

 • Ambisjon
 • Dialog
 • Konseptualisering
 • Kunnskap
 • Lærelaboratorium
 • Lærende organisasjon
 • Lærende samfunn
 • Læring/læringsprosesser
 • Læringshistorie
 • Organisasjonell læring
 • Scenarier
 • Visjoner

Begrepene som er forklart er hovedsaklig hentet fra følgende kilder:

 • Forskningsprosjektet “Kunnskapsutvikling om lærende organisasjoner”
 • Forprosjektet “Kunnskapsforvaltning i tjenesteytende nettverk”
 • Prosjektoppgave “Lærende organisasjoner. Om hvorfor vi trenger dem og hva de består av.”
 • Forum for et lærende samfunn / Lærende Nettverk.