Lærende Organisasjoner

Om hvorfor vi trenger dem og hva de består av

Av Åge Borg-Andersen

Prosjektoppgave
Strategisk personalledelse
BI Senter for lederutdanning
15. mai 1996

Innhold:

Forord

Sammendrag

1. Grunnleggende tankesett og nåtidens paradokser

 • Endringer i skala
 • Natur- og kulturbetingede forhold
 • Fire paradokser

2. Tankesettets påvirkning på organisering og læring

 • Oppdeling svekker fokus på helheten
 • Konkurranse leder til kortsiktige hensyn
 • Reaktivitet skaper ikke fremtiden

3. Utfordringene organisasjoner står overfor

 • Økende kompleksitet
 • Akselererende endringshastighet

4. Lærende organisasjon

 • Læring
 • Organisasjoner som lærer

5. Fokusområder ved omstilling til lærende organisasjon

 • Omstillinger er innføring av parallelle systemer
 • Fokusområder i samspill

6. Å gi fokusområdene innhold

 • 6.1 visjoner og scenarier utfyller hverandre
  • Visualisering av visjonen
  • Scenarier
 • 6.2 dialog er læring
 • 6.3 mentale modeller og systemtenkning

7. Viktige roller i lærende organisasjoner

 • Linjeledere som agenter
 • Toppledere som gir rom
 • Nettverksbyggere (fellesskaps-byggere) arbeider nøytralt

8. Sluttord

Referanse- og litteraturliste

Leave a Reply

Your email address will not be published.