Naturens systemer

Naturlige systemer finnes på mange forskjellige nivåer i skala, fra en syklon i Gulfen til kontinentale økosystemer. Felles for de naturlige systemene er at de gjerne varierer rundt en middelverdi, i en tilstand som kalles dynamisk likevekt. Ser vi på hele kloden som et system, så forsøker den hele tiden å finne en stabil tilstand. Men kloden beveger seg rundt solen, den snurrer om sin egen akse, hav- og luftstrømmer deltar i kampen for å oppnå den stabile tilstand, men det er uoppnåelig. Men over et menneskeliv virker det som om klimaet er forholdsvis konstant (i alle fall tidligere), med variable somre, kalde/milde vintre etc. Klodens årlige gjennomsnittstemperatur er et godt eksempel på en variabel som svinger rundt en middelverdi.

Men studerer vi kloden og livet på den nærmere, finner vi jo mange (del)systemer som spiller sam­men og påvirker hverandre. Intet system er isolert, og de grensene vi trekker mellom dem er noe vi gjør for å forenkle og få oversikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.