Verdensanskuelse

Verdensbilde – Worldview, Weltanschauung – er betegnelsen på hvordan vi oppfatter verden, et tankesystem. Mer spesifikt betyr begrepet et rammeverk av ideer, myter og tro som ligger til grunn for hvordan vi både oppfatter og håndterer oss i verden. Verdensbildet er vår referanseramme. Verdensbildet repesenterer den rådende tankegang, og er et rammeverk for å utvikle, beholde og anvende kunnskap.

Skaping av ens verdensbilde er tett sammenfallende med ens søken etter å forklare verden. Det er de store og dype spørsmålene som fanges opp. Hvorfor er verden slik den er? Hvorfor er verden? Hva er det som styrer? Hvilke mekanismer rår? Verdensbildet beskriver verden som den vi tror den er, og hvordan den er grunnlaget for vår eksistens. Verdensbildet står for det ultimate ”heli­copter view”, som rammeverket for vår persepsjon av verden og hvordan vi oppfører oss i den. Således er verdens­bildet sammensatt av oppfatninger innen store områder som vitenskap, religion, kultur, etikk, økono­mi, politikk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.