Refleksjoner

Disse refleksjonene vil kretse rundt flere sammenvevde dimensjoner:

  •  kunnskaputvikling og læring i organisasjoner; organisatorisk læring for å mestre endringer og omstillinger
  • kunnskapssamfunnet og lærende samfunn
  • informasjons- og kommunikasjonsteknologi som muliggjører
  • samspill i og med naturen som krav i utviklingen
  • det nye verdensbilde som representerer bruddet med den klassiske årsak-virkningskjede

Refleksjonene kommer fra ulike kilder, er egne, eller omformulert og bragt inn i en sammenheng. 

Du finner stoffet ved å peke på temaet “Refleksjoner” i tema-fanen øverst på siden. Noe stoff er lagt ut som en lenke nedenfor.

Det har den senere tid pågått en diskusjon i media om dannelse. Det inspirerte til Dannelse for gjerning i livet.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.