Hendelser

Jeg har hatt en faglig reise som spenner fra naturfilosofi, geofysikk, samfunnsspørsmål, informasjonsteknologi, organisatorisk læring, organisasjonsteori, innovasjon, økologi og kretsløpsbasert utvikling.

Og reisen fortsetter.

På disse sidene vil du i omvendt kronologisk rekkefølge finne korte beskrivelser av hendelser og beskrivelser hentet fra denne reisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.