Reisebeskrivelse

Som inspirerende samarbeidspartner og “reisefølge” har jeg siden høsten 1995 hatt kolleger i Semco AS, deltagere fra mange forskjellige virksomheter i Lærende Nettverk og Innovatorium, samt oppdragsgivere i ulike sammenhenger. Vi har vært sammen om seminarer, prosjekter og artikler.

Noen hendelser i Coherence’ ånd:

2009 Lederseminar for Stortingets administrasjon (lenke): Organisasjonsutvikling – teori og praksis.
2008-2009 Deltager på seminarer og konferanser hos Concerned Scientists (lenke).
2006-2009 Semcos representant i NHOs Forum for CSR og bærekraft (lenke).
2005-2008 Semcos representant i UN Global Compact (lenke).
2007 Erfaringssamlinger om innovasjon (Semco). (lenke)
2005-2007 Oppbygging/forarbeid av Semcos tjenestespekter innenfor CSR (Corporate Social Responsibility)
2005-2006 Arrangementsansvarlig og deltager på SemcoForums seminarer/workshops om Lederetikk og samfunnsansvar.
2006 ”Pennefører” for Avfallsplan for Oslo kommune”. Oppdrag for Renovasjonsetaten.
2004-2005 Workshops for Statens pensjonskasse ang. Lærende organisasjoner.
2004 ”Pennefører” for Strategi for bærekraftig avfallshåndtering i Oslo kommune 2004-2008. Forslag fra Oslo kommune Renovasjonsetaten.
2005-2006 Arrangementsansvarlig og deltager på SemcoForums seminarer/workshops om      Strategisk Innovasjon.
2005-2006 Deltager på Innovatoriums workshops: Innovasjonskompetanse, Innovasjonssystem, Innovasjonspraksis, Innovasjonsarkitektur. Se www.innovatorium.no.
2004-2005 Oppdrag for Innovasjon Norge: “Strategi for å øke innovasjonsevnen og innovasjons­takten i små og mellomstore virksomheter.”
2002-2004 Prosjektleder for NFR-støttet prosjekt (SkatteFUNN): Utvikling av innovasjon som rådgivningstjeneste og etablering av kompetansesenter for innovasjon.
2004 Strategiplan for Svalbard Samfunnsdrift AS (oppdrag)
2004 Presentasjon for Justisdepartementet, Avd. for analyse: LIS OG INTRANETT-status og veien fremover.
2000 Oppdrag for Justisdepartementet: IKT OG POLITIET 2000. Innspill til St melding ”Politiet 2000”.
22.-23.06.99: Prosjektverksted for KNIKS (Knutepunkt for informasjon, kommunikasjon og service) med deltagere fra Kongsberg nærings- og handelskammer, NSB, Posten, Kongsberg kommune samt Kongsbergbedrifter.
10.06.1999: Stiftelsesmøte for etablering av Stiftelsen Lærende Nettverk. Etablering av styre med følgende sammensetning: Konserndirektør NSB Morten Buan (leder), konserndirektør personal og kvalitet Manpower Margrete Nordby (nå Trodalen), adm. direktør Newswire Christopher Hoelfeldt-Lund, sr.rådgiver/partner Åge Borg-Andersen.
mai 1999: Levering av notat om organisatorisk læring etter oppdrag for Statoil.
mars/april 1999: Lærende arbeidsplass. Besøk hos ulike “frontbedrifter”, seminarer, arbeidsøkter i San Fransisco og San Diego.
Samarbeid med Kaospilotene og Creative Learning Systems. Fokus: Bygge felles visjon, felles plattform, idé-innspill; selvorganisering. Resultat: Ideer til utforming av NSB’s nye hovedkontor. Nettverksbygging og bilaterale prosjekter.
1998: Nettverksaktiviteter, dialogtrening, nettverksbygging, prosjektidentifisering.
høsten 1997: Forprosjekt KIFTNETT
Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting i nettverk.
1997: NFR-støttet prosjekt “Kunnskapsutvikling for lærende organisasjoner”.
Vekt på indre/ytre faktorer som hemmer/fremmer læring i organisasjoner. “Scenarier på norsk”. Etablering av Senter for kunnskapsledelse og organisatorisk læring ved Handelshøyskolen BI.
1996/97: Forprosjekt “Tjenesteutvikling lærende organisasjoner”. Støttet av Norges Forskningsråd (NFR).
mai 1996: Prosjektoppgave “Lærende organisasjoner. Om hvorfor vi trenger dem og hva de består av.”
1996/1997 Nettverksbygging internasjonalt, bl a SOL (Society for Organizational Learning) og ODII (Organizing for Development. An International Institute).
1996-1997: Seminarer og workshops ved Massachusetts Institute of Technology: 27.-29.03.96: MIT/Center for Organizational Learning and Sloan School of Management: “Sustaining Transformational Change. The Leadership Challenge” (Boston).

  • 18.-20.11.96 MIT/Center for Organizational Learning: “Learning Center Practitioners Conference. Developing a Learning Culture” (Shell Learning Center, Houston)
  • 21.-22.11.96 MIT/Center for Organizational Learning: “Annual Dialogue Conference. Creating a New Infrastructure of Thought” (Shell Learning Center, Houston)

03.-05.06.97 Society for Organizational Learning/MIT Program for Environmental Engineering: “Creating Sustainable Organizations. Meeting the Economic, Ecological and Social Challenges of the 21st Century”

1996: Artikkelserie i tidsskriftet Stat&Styring:

  • Nr 2/96 “Norge inn i informasjonsalderen. IT i velferdssamfunnets tjeneste”. Les hele under “Dokumenter“.
  • Nr 3/96 “IT-politikk og samfunnsutvikling. Behov for visjoner”
  • Nr 3/96 “Den lærende nasjon: IT i velferdssamfunnets tjeneste”
  • Nr 3/96 “Forum for lærende nasjon”
  • Nr 4/96 “En lærende nasjon: Nasjonale scenarier”
  • Nr 4/96 “Scenarier 2020: Samspillende paradokser”
21.10.96: Presentasjon for Norsk Investorforum: “La tankene fly. Skapersted Fornebu.”
Bo-Næring-Læring.
mars 1997: “Omstilling av offentlig forvaltning.”
Med Statskonsult på studiereise til Ottawa og Washington.
21.01.97: “Læring for fremtiden. Oppfordring til engasjement.”
Møte i Skulpturgården Astrup-Fearnley Museet. Eksperiment med selvorganisering og uttrykksformer. Skolens arbeidsformer i fokus.
26.06.96: Idéseminar med Statskonsult.
Ang. offentlig sektor for å sikre velferdssamfunnets utvikling (IT som “enabler”). Modeller for fremtidens offentlige forvaltning.
13.06.96: “Informasjonsteknologien i velferdssamfunnets tjeneste.” Seminar for ledere og spesielt interesserte innenfor privat og offentlig sektor, “Smuget” (Oslo).
Initiativ til stiftelse av Forum for et lærende samfunn.
17.04.96: “Den lærende nasjon: Informasjonsteknologien i velferdssamfunnets tjeneste”
Seminar i Stortingets Auditorium for Storting og Regjering med politiske rådgivere. Fokus: Bevisstgjøring. Lederrollen og scenarier.
22.01.96: “Informasjonsteknologien i velferdssamfunnets tjeneste”.
Forslag til et nasjonalt omstillingsprogram overlevert Statsministerens kontor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.