Lederinnsikt

Lederes verdensbilde, kunnskap og grunnholdninger er av avgjørende betydning for hvordan bedrifter og institusjoner kan bidra til å snu utviklingen mhp. hva som er best for Kloden og økosystemene.

Det handler om å vri tenkningen bort fra kortsiktige økonomiske fordeler til å ta hensyn til Klodens ressurser og virkemåte. Dette er i bunnen et etisk spørsmål, men det krever innsikt i tre viktige områder:

  • bærekraftighet
  • læring i organisasjoner
  • nytenkning i organisasjoner

 

http://www.solonline.org/

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes