Personbeskrivelse

 

www.coherence.no

drives av Åge Borg-Andersen. Hensikten med nettstedet er å dele erfaringer og synspunkter med andre, og å ha et strukturert sted å samle dokumenter sortet under de valgte temaene.

Temavalget røper hva jeg er opptatt av.

Forat du skal få litt kjennskap til mannen bak nettstedet, kan du se kronologien nedenfor. Mine arbeidsområder har vært knyttet til etats-/bedriftsutvikling, organisasjonsutvikling, lederskaps- og lederutvikling, strategiutvikling – i forskjellige sektorer/bransjer – i privat og offentlig sektor.

Faglige aktiviteter vedr. omstilling/organisatorisk læring:
1997 03.-05.06.97 Society for Organisational Learning/MIT Program for Environmental Engineering: “Creating Sustainable Organizations. Meeting the Economic, Ecological and Social Challenges of the 21st Century”
1996/97 Prosjektleder for SkatteFUNN-prosjektet “Kunnskapsutvikling for lærende organisasjoner
1996 Seminarer og workshops ved Massachusetts Institute of Technology:
1996 Strategisk personalledelse (Managementprogrammet ved Handelshøyskolen BI), 1996
Faglige aktiviteter vedr. CSR (Corporate Social Responsibility)
2007- Deltager i NHO Forum for CSR og bærekraft.
2007 Deltager UN Global Compact Nordic Network konferanse, Oslo, mai 2007.
2005-2006 Arrangementsansvarlig og deltager på SemcoForums seminarer/workshops om Lederetikk og samfunnsansvar.
2005-2007 Oppbyggingen av Semcos tjenestespekter innenfor CSR (Corporate Social Responsibility)
Faglige aktiviteter vedr. strategisk  innovasjon:
2005-2006 Arrangementsansvarlig og deltager på SemcoForums seminarer/workshops om Strategisk Innovasjon.
2005-2006 Deltager på Innovatoriums workshops: Innovasjonskompetanse, Innovasjonssystem, Innovasjonspraksis, Innovasjonsarkitektur.
2004-2005 Oppdrag for Innovasjon Norge: “Strategi for å øke innovasjonsevnen og innovasjons­takten i små og mellomstore virksomheter.”
2003-2004 Prosjektleder for SkatteFUNN-prosjektet ”Utvikling av innovasjon som rådgivnings­tjeneste og etablering av kompetansesenter for innovasjon”.
Forfattervirksomhet:
2008 “Lederskap i en ny tid“,  Ukeavisen Ledelse, nr. 02/2008
Under utarb. ”Ledelse, organisasjon og læring i et naturvitenskapelige perspektiv. Å forstå verden og å lede i en ny tid.”

”Verdiskaping gjennom organisatorisk læring. Kompetanse som plattform for innovasjon og varig verdiskaping”.

1988/1990 “I FORKANT. Konkurransefordeler ved strategisk bruk av informasjonsteknologi”; TANO forlag, 1. opplag 1988, 370 sider. 2. opplag 1990, 480 sider.
1987 “Informasjonsteknologi og kontorarbeid“, 210 sider. Del av lærebokverk med 5 bøker, Tanum-Norli Forlag.
1974 “Data, Databehandling, Datamaskiner” (220 sider) og “Distributiv Databehandling”(165 sider). Universitetsforlaget.
Utdannelse:  
1996: Handelshøyskolen BI, Strategisk personalledelse, Managementprogrammet
1982: Handelshøyskolen BI, Studiekurs økonomi-finans
1970: Opplæringsprogram for org. og edb., Statens rasjonaliseringsdirektorat
1967: Cand. real., Geofysisk institutt, Universitetet i Oslo.
1966: Pedagogisk seminar (1-semester), Universitetet i Oslo
Praksis:  
1998- 2008 Semco AS; rådgiver/partner
1995-98 Avenir AS, senior rådgiver
1991-95 Avenir AS, viseadm. direktør
1987-91 Avenir AS, direktør/avd.sjef offentlig sektor og bank/betalingsformidling
1985-87 Enator A.S, sjefskonsulent, avd.sjef
1974-85 Statens datasentral (SDS), adm. dir.
1972-74 Statens datasentral (SDS), avd.leder, systemavdelingen
1969-72 Statens rasjonaliseringsdirektorat (senere Statskonsult), konsulent.
1967-69 Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), forskningsassistent (vernepliktig).
1965-67 Astrofysisk institutt, Universitetet i Oslo, vit. ass.
   
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.