Geo-økosofi

Earth closed_systemJorden er et lukket system, og Jordens temperatur er økende. At dette skyldes i stor grad menneskelig påvirkning, er en erkjennelse de fleste har tatt inn over seg. En annen sak er å gjøre noe med det.

Da handler det om å forstå hvordan Kloden virker, hvorfor Kloden har kommet i denne situasjonen, og om hvordan verden er skrudd sammen.

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes