Geoklima

Geoklima-det store bildet er en presentasjon som inneholder basiskunnskap om geofysikken som styrer klimaet, samt et scenario om hva som kan komme til å skje (igjen).

Bekymring for miljøet har vokst frem i den såkalte miljøbevegelsen, parallelt med den industrielle utvikling. Henry David Thoreau (1817-1862) står i boken Walden, Life in the Woods (1854) frem med sin lovprising av å leve enkelt i pakt med naturen og beskrivelser av livet i skog, dvs. hvordan det vi nå kaller økosystemer virker. John Muir (1838-1914) stiftet Sierra Club i 1892, den eldste og største grassrot-miljøorganisasjon i USA. Aldo Leopold (187-1948) bekymret seg i A Sand County Almanac (1949) over skader som ble forvoldt på land, og foreskrev betydningen av å leve i pakt med naturen. Virkelig fart i miljøbevegelsen ble det med Rachel Carsons (1907-1964) Silent Spring (1962), som satte søkelyset på DDT og andre sprøytemidlers effekt på økosystemene. DDT ble forbudt i USA i 1972. 1968-protestene fanget etter hvert opp miljøsaken, og i 1971 ble Green­peace stiftet i Canada, Friends of the Earth (1969) i USA med internasjonalt nettverk med Sverige, England og Frankrike i 1971. Worldwatch Institute kom i 1974 og den første State of the world i 1984. James Lovelock (1919-) presenterte Gaiahypotesen i 1979. Her hjemme kom Arne Næss (1912-2009) med dypøkologien i 1973 og Frederic Hauge (1965-) stiftet Bellona Foundation i 1986. Al Gore kom med An Inconvenient Truth i 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published.